http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

måndag 31 maj 2010

Lärlingar bra för Stockholms kollektivtrafik

Fp-ledarens utspel om storskalig satsning på fler lärlingsplatser är oerhört välkommen. Många anser att det gamla lärlingssystemet där en ung person fick lära sig ett yrke gradvis genom att gå vid sidan om en äldre kollega hade många fördelar. För Sverige med EU:s högsta siffror för ungdomsarbetslöshet är detta inte en dag för tidigt. Danmark och Tyskland tillämpar sedan länge lärlingssystemet. Även fack och arbetsgivare är positiva. Regeringens utredare LO-ekonomen Irene Wennemo har utrett frågan på ett sätt som bekräftar samstämmigheten.
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-vill-ha-larlingsmiljard-1.1114041

Industristaden Stockholm återuppstår
Depån i Gubbängen (bild Alexandra Birk)


Depån i Lunda

Hur passar då systemet in i storstaden Stockholm? Här dominerar tjänstesektorn och lärlingar brukar man koppla samman med verkstadsindustri och hantverk. Men faktum är att industristaden Stockholm är på väg att göra comeback. Fast nu handlar det om service och underhåll. Samma svetsare, fräsare och plåtslagare som förr tillverkade verktyg och industriprodukter arbetar idag med att laga och reparera fordon och anläggningar för exempelvis kollektivtrafik. På en rundresa i Stockholmsområdet fick jag tillfälle att se vilken enorm expansion som vi är inne i. Det byggs depåer, alltså verkstäder och garage för bussar, tunnelbanetåg och spårvagnar överallt. Marken är inte lätt att uppbringa men i de flesta fall kan man utnyttja redan exploaterad mark. Det är en ny generation verkstäder vi ser ta form. I Lunda driver bussbolaget Nobina en helt miljöcertifierad verksamhet för bussar som imponerade stort. I Gubbängen byggs ett garage för 92 ledbussar som ska drivas med biogas. Man har använt miljövänliga material som limträbalkar, bergvärme och solceller svarar för elproduktionen. I Ulvsunda pågår marksanering efter en äldre anläggning för att bereda plats åt en verkstad som ska serva de nya vagnarna på Tvärbana Norr. Aktiviteten är febril och snart kommer hundratals yrkesmän och yrkeskvinnor ha sin sysselsättning här. Arbetet kommer att bedrivas i skift, vilket vi resenärer kan vara glada åt. Bussar och tåg som går sönder måste fort ut i trafik igen så att inte turtätheten minskar på grund av det som brukar benämnas som "vagnfel, dörrfel eller signalfel". De lärlingar som kan få sin yrkesutbildning här i framtiden, tack vare lärlingsmiljarden kommer att bli mekaniker av olika slag. Dessutom blir de specialister inom elektronik eftersom alla fordon är fulla av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar