http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

måndag 30 augusti 2010

Fler färjor på söder

Emelie ska köra in i Mälaren
Många pratar om att kollektivtrafik på vatten borde vara en självklarhet i stad som Stockholm. Vidlyftiga och omfattande planer har presenterats av bland annat Miljöpartiet. Planer och önskedrömmar i all ära men jag tror att det är bättre att bygga vidare på vad vi redan har av lyckad båttrafik i Stockholm. Hammarby Sjöstad har en färja, Emelie som går i skytteltrafik över Hammarby Kanal. Den har blivit en succé som ger viktiga impulser. Redan idag går en del turer vidare till Nybroplan. Jag föreslår att nya turer går in i Mälaren, lägger till vid Liljeholmskajen och fotsätter bort mot Kungsholmen och det nya området vid Hornsberg. När Spårväg City är utbyggd västerut kan man lätt byta mot spårväg. Det blir en motsvarighet till Gåshaga på Lidingö! En annan dragning på lite kortare sikt är att färjan rundar Södermalm, korsar Riddarfjärden och lägger till vid Stadshuskajen. På så sätt kan man koppla ihop Västra City med Södermalm sjövägen.

På torsdag den 2 september äger ett öppet möte rum i Luma biblioteket i Södra Hammarbyhamnen om hur denna jordnära (sjönära) idé kan förverkligas. Inbjuden talare är Björn Sylvén känd stockholmsexpert.
Adress: Luma bibliotek Ljusslingan 17
kl 17.30-20.00
Välkomna

lördag 21 augusti 2010

Spårväg City invigd!

Många väntade på sin tur att ta spårvagnen i city igen efter 40 år!
Visst är hon flott
Ricard Starco en förkämpe för tillgänglighet är nöjd
Stoppknapp och högtalare intill
Clair, nyanställd konduktör ombord i sin fina uniform
Många förväntansfulla stockholmare hade samlats för att ta en premiärtur med Spårväg City. Under skynket doldes en skönhet i svart och guld, en riktig limousine. Designen är framröstad av stockholmarna själva och för utformningen står designfirman Essen.http://essen.se/ Det svarta i kombination med guldmetallic ger ett sobert intryck som rimmar fint med Stockholms stadsmiljö. Ombord gladde sig Ricard Starco i sin permobil över den smidiga inpasseringen och möjligheten att via en högtalare kunna kommunicera med föraren. Utrymmet att svänga är betydligt bättre än i en buss och avståndet mellan perrong och plattform är minimal. Perfekt för rullstolar, barnvagnar och annat på hjul. Förutom att Spårväg city tar tre gånger så många passagerare som gamla 47:an som går sin sista tur måndagsnatt har spårvagnen hög komfort, och är mindre ryckig än en buss. Det allra bästa är kanske ändå konduktörerna som finns ombord. Man kan betala med alla sorters SL-biljetter. Remsa, SMS-biljett, SL-accesskort och kontant vilket varit ett krav från Stockholms Spårvägar http://www.ss.se/om som är entreprenörer och kör den nya banan ut till Waldermarsudde. Bombardier heter bolaget som tillverkat spårvagnarna. Stockholm är hemmaplan för företaget som också tillverkat våra tunnelbanetåg.http://www.bombardier.com/en/corporate

måndag 16 augusti 2010

Alla pratar om södermalm

Swedenborgs lustgård, Skansen
Söder är på allas läppar. I helgen valtalade både Sahlin och Reinfeldt här och i Svenska Dagbladets söndagsbilaga skriver http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/gront-samvete_5135045.svd#tw_link_widget om Miljöpartiets framgångar i stadsdelen. Klichéerna om stadsdelen staplas på hög och för en gammal söderbo som jag klingar det falskt när någon försöker klistra etiketter på Stockholms mest blandade stadsdel. Anledningen till att söder är så populärt handlar om mångfald, kultur och historia. Jag bor i Maria församling, söders äldsta. Varje dag vandrar jag på gator som Swedenborg, Polhem och Bellman var bekanta med. Södermalm är föränderligt och har lätt för att haka på trender, så är det när många olika människor bor på liten yta. Men stadsdelen är också beständig. En stadsdel som bevarat så mycket av sin historia, blir tillåtande och tolerant. Var och en av oss hittar sina egna identifieringsobjekt. Jag tänker ofta på Emmanuel Swedenborg och hans stora egendom vid Hornsgatan. Lusthuset finns på Skansen, det är allt som är bevarat av Malmgården men fortfarande präglas Hornsgatan av den store mystikern och hans byst finns att beskåda på Mariatorget.