http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

torsdag 20 maj 2010

Nya Karolinska sparar pengar åt skattebetalarna

NYA KAROLINSKA I SOLNA
Oppositionen i Stockholms Läns Landsting ledda av det nya hungriga finanslandstingsrådet i opposition Illija Batljan (s) letar efter angreppspunkter. Nu senast är det byggandet av det Nya Karolinska sjukhuset som ifrågasätts. Landstingsfullmäktige debatterade finansieringen under många timmar förra måndagen. Se debatten på Landstingets hemsida http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=1457 Till allas häpnad hade det förra kommunalrådet från Nynäshamn egna hopsnickrade siffror på vad bygget skulle kosta. Från sin södra utpost var han helt klar över att Landstinget själv skulle kunna finansiera och bygga detta nya forskningssjukhus till ett bättre pris än det projektbolag som fått uppdraget. Tillåt mig tvivla! Finns det något vanligare än att byggprojekt ränner iväg och tar längre tid än beräknat? Allt som oftast är det beställarna, i detta fall landstinget som får stå för fördyringarna. OPS är en samarbetsform där en offentlig uppdragsgivare låter en privat utförare ta hela risken med fördyringar och fördröjningar. I gengäld får skattebetalarna ett fast överblickbart pris som man betalar årligen i form av en avgäld. För framtiden betyder det att stockholmarna och deras folkvalda kan förutse kostnaderna för bygget under hela processen. Inga tråkiga överraskningar när ett nytt styre ska presentera sin budget alltså. Tillvaron är full av risker som vi inte kan förutspå men att ett bygge i offentlig regi sällan eller aldrig håller budgeten är ingen nyhet. I Svd idag påstås att Skanska fick uppdraget utan konkurrens från andra byggbolag. Sanningen är den att 48 stora bolag fanns med från början, men alla kastade in handduken efter att granskat de tuffa villkor som landstinget uppställt. Bara Skanska klarade att presentera ett koncept som höll ända fram till avtalet var slutförhandlat. Att Skanska också kunde visa att man klarade att få kontraktet trots finanskrisen borgar för ytterligare stabilitet under byggandet, länk till artikeln här http://www.svd.se/stockholm/nyheter/noll-konkurrens-nar-skanska-fick-bygget_4741851.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar