http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

fredag 27 september 2013

Avbruten upphandling = nya möjligheter för skärgården

Igår berättade Moderaterna att man avbryter upphandlingen av skärgårdstrafiken. Jag välkomnar beskedet. Vi i Folkpartiet har länge påtalat att upphandlingen haft stora brister. Det har också bekräftats av den massiva kritik som inkommit från boende och företagare i skärgården.

En öppen tillgänglig skärgård är viktig för länets invånare. Med bra turlistor finns också möjlighet att driva krogar, vandrarhem och stuguthyrning så turister kan bidra till att det går att leva och bo, att verka som näringsidkare i skärgården. De historiska ångfartygen ska självklart användas fullt ut i trafikeringen och angöra populära destinationer som Grinda.

Skärgården behöver en välfungerande båttrafik.
Det är viktigt att det går att ta sig ut direkt ut från centrala Stockholm utan att först lägga lång restid med bil eller buss ut till bryggor i yttre länet. Lika väl som landstinget kör bussar i Roslagen och Södertörn dit människor pendlar inte bara för arbetsresor utan också för friluftsliv, lika viktigt är det att sjötrafiken kan uppfylla olika resbehov.

Folkpartiet kommer självklart att vara en konstruktiv part i det omtag som nu måste göras. Vi kommer gärna att medverka till att kommande upphandlingar leder till en sjötrafik som möter de olika behov som såväl bofasta som näringsidkare och fritidsboende samt turister har. Vi har en vision om att fler människor ska kunna komma ut och njuta av vår vackra skärgård. Låt oss hoppas att kommande upphandlingar öppnar fler sådana möjligheter!

onsdag 18 september 2013

Jag kandiderar till Riksdagen 2014

Jag går till val på en nationell cykelpolitik. Det saknas någon i Riksdagen som brinner för den här frågan. Cyklingen ökar i hela Sverige, men investeringarna är blygsamma trots att cykelvägar är mycket, mycket billigare än motorvägar att anlägga. Vi behöver därför öronmärka pengar till kommunernas cykelsatsningar. De statliga pengar som delas ut via Länstyrelserna äts upp av väginvesteringarna som alltid blir dyrare än beräknat. Jag föreslår därför en nationell cykelpeng på 100 kr/invånare.
 

-->FÖR ÖKAD MOBILITET - GÖR SVERIGE TILL EN CYKELNATION

  •      Nationell cykelpeng 100 kr/invånare.
  •       Tillåt cyklister att svänga höger vid rött. Lär av Tyskland.
  •      Ge kommunerna tillgång till enskild väg om det krävs för sammanhängande cykelleder.
  •       Lag på att alla kollektivfordon ska ha utrymme för cyklar. Stimulerar kombiresor.
  •       Alla kollektivtrafikmyndigheter ska ha ansvaret för cykelparkeringar vid sina stationer.
  •       Tillåt snabbpendlande cyklister använda den vanliga körbanan.
  •       Markera vägrenen som cykelfält med tydliga symboler. Lugnar ner biltrafiken, ger mer trygghet.
  •       Skyldighet för cyklist att visa tecken.
  •       Anlägg ett folkhälsoperspektiv på pendling.