http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

måndag 24 maj 2010

Cyklister blir till kritisk massa

Cykeldemonstration på Union Square

Svd har i två artiklar kartlagt cyklingen i Stockholm. Man slår fast att ambitionsnivån och kunskapen om cyklisternas behov har ökat i samtliga partier. Det avspeglas i partiernas valprogram där alla har olika förbättringar att föreslå. Det här är oerhört glädjande och visar att antalet cyklister har nått vad man brukar kalla "en kritisk massa" som inte kan ignoreras. Vad blir nästa steg? Jag tror att många städer runt om i världen kommer att inse att cyklister, fotgängare och kollektivresenärer är stadens huvudpersoner. Det här är en global trend. Privatbilister hör inte hemma i den täta kvartersstaden. Den tiden är förbi när vi anpassade staden efter bilarna. Nu gäller det motsatta, att anpassa staden efter de oskyddade trafikanterna. Cyklisterna måste få en större del av gatan. Det råder så allvarlig trängsel på cykelbanorna att det går ut över fotgängarna som också behöver mer utrymme. Man måste omdefinera gatans roll och inse att cyklister också är trafikanter med rätt till gaturummet. När jag bodde i New York sommaren 2006 pågick manifestationer, så kallade "critical mass demonstrations" varje månad. Man samlades på Union Square i närheten av Greenwich Village, tutade i horn och ringde i cykelklockor för att visa att man utgjorde en trafikantgrupp att räkna med. I Stockholm behövs inte några demonstrationer av det slaget. Varje dag utgör en formidabel uppvisning av cyklingens ökade betydelse för kommunikationerna i vår stad. Det är redan ett faktum att det finns en politisk kraft i de karavaner av cyklister som intar gatorna dagligen.http://www.svd.se/stockholm/nyheter/partier-tavlar-om-cyklisterna_4758181.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar