http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

tisdag 6 april 2010

Slussen med kollektivtrafiken i centrum

Stockholms Stadsmuseum, Stockholmskällan 
Utsikt från Slussen med Järnvågen mot Saltsjön, J.F Julin
1798-1843
Jag är söderbo och har under hela mitt liv njutit av vyn som öppnar sig från Hornsgatan i jämnhöjd med Maria Kyrka. Redan därifrån ser man Bredablick på Skansen! Slussen är en trafikapparat med vidunderligt utsikt. Den är och kommer alltid att vara en knutpunkt för kommunikation i alla väderstreck. Allra störst är kollektivtrafiken. Sjuhundratusen resenärer använder sig av Slussens olika färdmedel varje dag. I jämförelse med de nittiotusen bilister som kör igenom fyrklövern är det en oerhörd övervikt för kollektivtrafiken. Ändå domineras det nya Slussenförslaget av spektakulära byggprojekt och biltrafik. Det är mycket märkligt att inte kollektivtrafiken diskuteras mer. Den kommer ju bara att öka i takt med att biltrafiken minskar på grund av klimatpåverkan. Jag har förgäves försökt få upp Slussen till diskussion i SLs styrelse men hänvisas ständigt till det pågående detaljplanearbetet. Om Stockholms Stad hade haft större inflytande över SL, till exempel genom delägarskap i bolaget hade troligen kollektivtrafiken fått väga tyngre än idag. SL håller låg profil och nöjer sig bara med att bevaka att Saltsjöbanan får en ny terminal i Katarinaberget. Stadsbildsfrågorna är bortkopplade från kollektivtrafikens utformning och det utvalda förslaget koncentrerar sig på att samla vägtrafiken till en bred motorvägsöverfart. Varför planeras för tiotusentals bilar i en medeltida stadskärna när man säger sig vilja verka för att biltrafiken ska flytta ut från innerstaden? Det nya Slussen borde sätta kollektivtrafiken i centrum och planera för genomgående spårvägstrafik. En stor del av resenärerna från Värmdö och Nacka kommer att vara mycket mer betjänta av spårvägslinjer som passerar Slussen vidare mot resmål i innerstaden. De byten mellan olika resslag som många tvingas till idag är ett nödvändigt ont som borde försvinna. Förslaget saknar en långsiktig strategi för kollektivtrafikförsörjningen. Istället tycks planeringen vara styrd av motorintressen som utgår från att singelkörandet med en beläggning på 1,1 personer i femsitsiga personbilar kommer att fortsätta. Hur förlegat känns inte det 2010.

Fakta om kollektivtrafiken på Slussen en vanlig vardag
  • 121 000 stiger på t-banan
  • 121 000 stiger av t-banan
  • 50 000 passerar Slussen med buss
  • 84 000 stiger av eller på en buss (inklusive Nacka Värmdö)
  • 18 000 stiger av eller på Saltsjöbanan
  • 2 miljoner tar Djurgårdsfärjan (per år)
  • 25 000 cyklister passerar Slussen
  • 30 000 gående passerar Slussgraven
  • 90 000 bilister (inklusive passagerare)
Vem kan förneka att Slussen även i framtiden kommer att vara en av Stockholms främsta trafikknutpunkter?

torsdag 1 april 2010

Spårväg City inte i vägen för Spårväg Syd

Det våras för spårvägar i Stockholm och just nu är hela Hamngatan uppgrävd. De flesta jag träffar är väldigt positiva till den nya linjen som ska avlasta 47:ans buss och göra det bekvämt att åka kollektivt till Djurgården, Sveriges mest besökta turistmål. Varje år görs 10 miljoner besök där. Att SL ska satsa på att bygga en ny spårlinje i innerstaden, det tycker Socialdemokraterna är trams. De tävlar om att sabla ner Spårväg City. Ett av de simplaste argument är att denna satsning skulle stå i vägen för Spårväg Syd. För mig som är positiv till nya spår, både i innerstan och i förorten är det viktigt att bemöta dessa tokiga påståenden.

Spårväg Syd är 18 km lång och syftar till att knyta ihop Skärholmen med Flemmingsberg och skapa en tvärförbindelse mellan tunnelbanans röda linje och pendeltågen. Kostnaden är beräknad till 3 miljarder. För att Spårväg Syd ska vara samhällsekonomiskt motiverad krävs att minst 22 000 lägenheter och 17 000 arbetsplatser tillkommer i söderort. Det sker successivt och särskilt Stockholms Stad bygger mycket genom sin satsning på söderort. Läs mer i DN från den 18 mars http://www.dn.se/sthlm/ingen-vet-om-sparvag-syd-kan-bli-verklighet-1.1063137 Spårväg syd kommer säkert att bli samma succé som Tvärbanan som idag har 45 000 resenärer. Ny spårtrafik skapar sin egen efterfrågan.

Hur är det då med Spårväg City? Den etapp som (S) hånar och kallar NK-expressen ska ersätta buss 47 som har 5 miljoner resenärer per år. Sträckan vi talar om mellan Norrmalmstorg och Sergels Torg är ca 800 meter. Vi vet alla att trängseln ombord på 47:an är olidlig. Genomsnittshastigheten på Hamngatan ligger på mellan 10-12km/timme. Spårväg City är ett framkomlighetsprojekt som syftar till att avlasta en busslinje som nått kapacitetstaket för länge sedan. Den ska fånga upp resenärer från pendeltåg och tunnelbanan och ge dem goda kommunikationer till ett besöksmål som bara ökar i popularitet. Kostnaderna för att anpassa de nuvarande spåren till ny modern spårtrafik, att skaffa nya vagnar och bygga en ny depå är 230 miljoner kronor. Några likheter mellan de bägge projektens ekonmi och skala finns således inte. Däremot är det lätt att försvara bägge, fastän från olika utgångspunkter. Mer om Spårväg City finns att läsa på SLs hemsida: http://sl.se/templates/Page.aspx?id=8806