http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

onsdag 18 september 2013

Jag kandiderar till Riksdagen 2014

Jag går till val på en nationell cykelpolitik. Det saknas någon i Riksdagen som brinner för den här frågan. Cyklingen ökar i hela Sverige, men investeringarna är blygsamma trots att cykelvägar är mycket, mycket billigare än motorvägar att anlägga. Vi behöver därför öronmärka pengar till kommunernas cykelsatsningar. De statliga pengar som delas ut via Länstyrelserna äts upp av väginvesteringarna som alltid blir dyrare än beräknat. Jag föreslår därför en nationell cykelpeng på 100 kr/invånare.
 

-->FÖR ÖKAD MOBILITET - GÖR SVERIGE TILL EN CYKELNATION

  •      Nationell cykelpeng 100 kr/invånare.
  •       Tillåt cyklister att svänga höger vid rött. Lär av Tyskland.
  •      Ge kommunerna tillgång till enskild väg om det krävs för sammanhängande cykelleder.
  •       Lag på att alla kollektivfordon ska ha utrymme för cyklar. Stimulerar kombiresor.
  •       Alla kollektivtrafikmyndigheter ska ha ansvaret för cykelparkeringar vid sina stationer.
  •       Tillåt snabbpendlande cyklister använda den vanliga körbanan.
  •       Markera vägrenen som cykelfält med tydliga symboler. Lugnar ner biltrafiken, ger mer trygghet.
  •       Skyldighet för cyklist att visa tecken.
  •       Anlägg ett folkhälsoperspektiv på pendling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar