http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

fredag 27 september 2013

Avbruten upphandling = nya möjligheter för skärgården

Igår berättade Moderaterna att man avbryter upphandlingen av skärgårdstrafiken. Jag välkomnar beskedet. Vi i Folkpartiet har länge påtalat att upphandlingen haft stora brister. Det har också bekräftats av den massiva kritik som inkommit från boende och företagare i skärgården.

En öppen tillgänglig skärgård är viktig för länets invånare. Med bra turlistor finns också möjlighet att driva krogar, vandrarhem och stuguthyrning så turister kan bidra till att det går att leva och bo, att verka som näringsidkare i skärgården. De historiska ångfartygen ska självklart användas fullt ut i trafikeringen och angöra populära destinationer som Grinda.

Skärgården behöver en välfungerande båttrafik.
Det är viktigt att det går att ta sig ut direkt ut från centrala Stockholm utan att först lägga lång restid med bil eller buss ut till bryggor i yttre länet. Lika väl som landstinget kör bussar i Roslagen och Södertörn dit människor pendlar inte bara för arbetsresor utan också för friluftsliv, lika viktigt är det att sjötrafiken kan uppfylla olika resbehov.

Folkpartiet kommer självklart att vara en konstruktiv part i det omtag som nu måste göras. Vi kommer gärna att medverka till att kommande upphandlingar leder till en sjötrafik som möter de olika behov som såväl bofasta som näringsidkare och fritidsboende samt turister har. Vi har en vision om att fler människor ska kunna komma ut och njuta av vår vackra skärgård. Låt oss hoppas att kommande upphandlingar öppnar fler sådana möjligheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar