http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

torsdag 11 februari 2010

Trafiknytt från SL

Färjan från Söder till Hammarby Sjöstad

Snörröjning, båttrafik på stadens vatten, säkerhet och trygghet, taxor, zongränser och trådbussar. Det blev många timmars debatt om kollektivtrafik i Landstingsfullmäktige i måndags. Vill du kolla på debatten går det bra att se och höra alla inläggen på landstingets hemsida. http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=604

Här kommer en sammanfattning:
  • Båttrafik på stadens vatten. Till denna fråga ämnar jag återkomma. Men det är helt klart att moderaterna centralt bromsar en utveckling av sjötrafik på Stockholms inre vattenvägar. Fp, Kd och C är positiva. Det gäller att till en början få till stånd några fler korta skyttelfärjor som ger resenärerna en genväg. Det kan faktiskt bli en bra affär för landstinget. Djurgårdsfärjan har 2,5 miljoner passagerare per år, den ger Waxholmsbolaget mer intäkter än alla skärgårdsbåtar tillsammans.
  • Tunnelbanan har haft få störningar i år, även ovan jord 
  • Snöröjningen har ju inte fungerat på de spår som sköts av Banverket. Många pendeltågsresenärer har drabbats. Det är problem med växlar som fryser och snö som trillar ner i växlarna från passerande tåg. Problemen är störst i Stockholm eftersom det är så många spår som går ihop här. Idag avgår ett tåg varannan minut från Stockholm Central. Isen måste hackas bort manuellt. SL har 100 personer som är ute på tunnelbanespåren. Banverket har enligt uppgift en bråkdel, och dessa ska klara hela Sverige. Tunnelbanan som till stor del går ovan jord har klarat sig relativt bra tack vare god beredskap. Mer info på SLs hemsida, http://www.sl.se/Templates/Article.aspx?id=15435
  • Tryggheten i kollektivtrafiken är diskutabel. Åtminstone kvällstid och nattetid. Ett stort trygghetspaket med flera tusen kameror och ökad bevakning togs beslut om av den förra majoriteten. Tekniken har givetvis krånglat och datorerna som under en kort tid ska spara filmerna från bussar och perronger har inte funkat. Jag efterlyser en bättre analys av de olika trafikslagens trygghetsapekter. Den måste vägas in när man gör nya investeringar. Enkelt uttryckt. Spår ovanjord är att föredra framför underjordiska. Det krävs mer synlig personal ute i trafiken och bättre belysning till och från tunnelbanans stationer.
  • Taxorna i SL är ett kärt ämne för debatt. Oppositionen lovar att återinföra enhetstaxan. Vi satsar i alliansen på att behålla enhetspris/månad. SL-kortet knyter ihop vårt län till en sammanhållen bo- och arbetsmarknad. Men kanske måste vi informera mer om rabatterna i vårt nuvarande taxesystem? Den så kallade "remsan" kostar 110 kr om du är pensionär. Den berättigar till 8 resor inom en zon. Debatten i fullmäktige handlade om hur flitiga resenärer har svårt att få remsan att räcka till. Jag kontrade med att flitiga resenärer borde köpa månadskort, som för en pensionär kostar 420 kr. Ett annat konstigt argument var att enstaka resor var så dyra att folk istället tog bilen. Jag tycker att systemet ska gynna dem som åker ofta. Ett sådant system gynnar dem som lämnar bilen hemma och dem som inte har någon bil. De allra flesta faktiskt.
  • Röda spårbussar på Långholmsbron
    foto: Stockholmskällan, Håkan Trapp
  • Trådbussarna försvann omärkligt från stadens gator i mitten av 60-talet. Vänsterpartiet som gått emot satsningen på City-spår pläderade varmt för en ny utredning om denna nygamla uppfinning. Flexibiliteten påstods vara trådbussens största fördel. Ja, det tycker även Handelskammaren som inser att en trådbuss med motor kan upplåta sitt körfält åt biltrafik lika gärna. Det är detta som vi slipper med spårväg. Den har absolut företräde och ger kollektivtrafiken en konkurrensfördel som bussarna helt saknar idag. Medelhastigheten för en blåbuss i rusningstid är mellan 10-15 km/timme idag. En spårvagn sitter inte fast i köer och följaktligen ökar medelhastigheten betydligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar