http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

onsdag 16 december 2009

Regionplanen godkänd


På Regionplanenämnden klubbades Rufs (regionplanen) idag. Det slutgiltiga versionen tas i Landstingsfullmäktige i vår. Vi i nämnden är eniga om mycket men en sak blev det strid om på dagens sammanträde. Jag gick emot förslaget om att exploatera norra Kymlinge i Sundbyberg. Fp fick stöd av centern och miljöpartiet. Kymlinge är en del av Järvakilen, namnet på ett grönområde som bland annat omfattar Igelbäckens naturreservat. Sundbyberg, Sveriges mest tätbebyggda kommun har bara en sammanhängande skog, det är Kymlinge. Regionplanekontoret förordar bostäder och kontor, Solna vill bygga värmekraftverk för att försörja den nya storarenan med energi. I Sundbyberg slåss folkpartiet sedan gammalt för att bevara Kymlinge. Fp i  Landstinget stödjer så klart den lokala opinionen. Det gäller tyvärr inte socialdemokraterna och moderaterna som förordar exploatering. För mer info kolla sidan Bevara Kymlinge: http://kymlinge.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar