http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

torsdag 3 december 2009

DN 3 dec om mitt resultat i provvaletDN kommenterar folkpartiets interna provval. För mig gick det allra bäst i provvalet till Landstinget, där kom jag på andra plats. Det är roligt att få bevis för att jag är ute på "banan igen". Resultatet var bra även till Stadshuset, 8:e plats och till Riksdagen också där 8:e plats. Jag håller alla dörrar öppna och mycket kan hända innan väljarna ska säga sitt i september. Jag kommer att jobba stenhårt för mina hjärtefrågor, storstadsfrågor med betoning på trafiken. Dessa frågor är relevanta att driva i samtliga församlingar. I Landstinget handlar det om kollektivtrafiken och dess förmåga att knyta ihop hela länet i en dynamisk gemenskap utan att förstöra miljön. I Stadshuset måste Stockholms unika miljö värnas och utvecklas. Staden kan växa utan att vi förstör den unika stadsbilden.  I Riksdagen måste en modern storstadspolitik ta form och Stockholm, motorn i Sveriges ekonomi  måste få ett ökat fokus. Jag tycker att en huvudstadsminister är på tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar