http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/

Om mig

Mitt foto
Mitt motto är: Sverige behöver en storstadspolitik och regeringen behöver en huvudstadsminister. Jag finns i Stockholms Läns Landsting och i SL/Trafiknämnden. Jag kämpar för mer spårtrafik ovan jord och en bekvämare och trivsammare kollektivtrafik. Tryggheten är viktig och behöver uppmärksammas mer. Barn, kvinnor och äldre åker mest kollektivt. Deras inflytande över kollektivtrafiken behöver stärkas.

torsdag 1 april 2010

Spårväg City inte i vägen för Spårväg Syd

Det våras för spårvägar i Stockholm och just nu är hela Hamngatan uppgrävd. De flesta jag träffar är väldigt positiva till den nya linjen som ska avlasta 47:ans buss och göra det bekvämt att åka kollektivt till Djurgården, Sveriges mest besökta turistmål. Varje år görs 10 miljoner besök där. Att SL ska satsa på att bygga en ny spårlinje i innerstaden, det tycker Socialdemokraterna är trams. De tävlar om att sabla ner Spårväg City. Ett av de simplaste argument är att denna satsning skulle stå i vägen för Spårväg Syd. För mig som är positiv till nya spår, både i innerstan och i förorten är det viktigt att bemöta dessa tokiga påståenden.

Spårväg Syd är 18 km lång och syftar till att knyta ihop Skärholmen med Flemmingsberg och skapa en tvärförbindelse mellan tunnelbanans röda linje och pendeltågen. Kostnaden är beräknad till 3 miljarder. För att Spårväg Syd ska vara samhällsekonomiskt motiverad krävs att minst 22 000 lägenheter och 17 000 arbetsplatser tillkommer i söderort. Det sker successivt och särskilt Stockholms Stad bygger mycket genom sin satsning på söderort. Läs mer i DN från den 18 mars http://www.dn.se/sthlm/ingen-vet-om-sparvag-syd-kan-bli-verklighet-1.1063137 Spårväg syd kommer säkert att bli samma succé som Tvärbanan som idag har 45 000 resenärer. Ny spårtrafik skapar sin egen efterfrågan.

Hur är det då med Spårväg City? Den etapp som (S) hånar och kallar NK-expressen ska ersätta buss 47 som har 5 miljoner resenärer per år. Sträckan vi talar om mellan Norrmalmstorg och Sergels Torg är ca 800 meter. Vi vet alla att trängseln ombord på 47:an är olidlig. Genomsnittshastigheten på Hamngatan ligger på mellan 10-12km/timme. Spårväg City är ett framkomlighetsprojekt som syftar till att avlasta en busslinje som nått kapacitetstaket för länge sedan. Den ska fånga upp resenärer från pendeltåg och tunnelbanan och ge dem goda kommunikationer till ett besöksmål som bara ökar i popularitet. Kostnaderna för att anpassa de nuvarande spåren till ny modern spårtrafik, att skaffa nya vagnar och bygga en ny depå är 230 miljoner kronor. Några likheter mellan de bägge projektens ekonmi och skala finns således inte. Däremot är det lätt att försvara bägge, fastän från olika utgångspunkter. Mer om Spårväg City finns att läsa på SLs hemsida: http://sl.se/templates/Page.aspx?id=8806

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar